یک دامنه انتخاب کنید...

www.
www.

www.

* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .ir

بررسی در دسترس بودن... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

:domain در دسترس نیست
تبریک میگوییم! موجود است!
Contact Us

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در رجیستار قبلی، اطمینان حاصل نمایید

روند انتقال قابل انجام نیست

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده است !

اگر دامنه اخیرا ثبت شده است، لطفا چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

متناوباً، می توانید برای ثبت این دامنه جستجو کنید.

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
لطفا مقادیر وارد شده را مجدد بررسی کنید

از لیست زیر لطفا گزینه persian انتخاب شود- توجه: دامنه های فارسی با پسوند ir. قابلیت ثبت ندارند و تنها با پسوند com و net می توانید ثبت سفارش نمایید.
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه جهت ثبت دامنه برای انتقال به ما و تمدید 1 سال* for

فروش ویژه
.shop
98,000 تومان
.app
582,700 تومان
.download
878,300 تومان
.vip
506,000 تومان
.date
878,300 تومان
.page
388,500 تومان
.tv
1,098,900 تومان
پر فروش
.com
329,000 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود