سرویس های میزبانی وب با موقعیت خارج از ایران (cPanel)

هاست لینوکس 100 مگابایت-پلان پارسه100 مگابایت فضای دیسک
کللیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس 50 مگابایت -پلان بیستون50 مگابایت فضای دیسک
کللیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس 500 مگابایت -پلان پاسارگاد500 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
کللیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس نامحدود -پلان طلاییفضای دیسک نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعدا دامین قابل میزبانی نامحدود
امکانات سایت نامحدود

هاست نامحدود لینوکس -پلان نقره ایفضای دیسک نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
کللیه امکانات نامحدود