هاست سازمانی لینوکس

هاست سازمانی پلان سفارشی

هاست سازمانی پلان سفارشی

ویژه - سازمانیپلان پارسه با فضای 2000 مگابایت

پیشرفته - سازمانیپلان پارسه با فضای 10 گیگا بایت

پارسه- سازمانیپلان پارسه با فضای 500 مگابایت

پاسارگاد - سازمانیپلان پارسه با فضای 1000 مگابایت

بیستون - سازمانیپلان پارسه با فضای 100 مگابایت