سرویس های میزبانی لینوکس خارج از ایران (cPanel)

pro-10GB

هاست لینوکس حرفه ای

10 گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور

pro-1GB

هاست لینوکس حرفه ای

1 گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور

pro-20GB

هاست لینوکس حرفه ای

20 گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور

Pro-2GB

هاست لینوکس حرفه ای

2 گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور

Pro-3GB

هاست لینوکس حرفه ای

3 گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور

Pro-500MB

هاست لینوکس حرفه ای

500 مگابایت فضای دیسک
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور

pro-5GB

هاست لینوکس حرفه ای

5 گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور