هاست بک آپ

هاست بک آپ پلان چهارم



50 گیگابایت فضای دیسک

هاست بک آپ پلان پنجم



100 گیگابایت فضای دیسک

هاست بک آپ پلان اول

5GB فضای دیسک

هاست بک آپ پلان دوم



فضای دیسک 10 گیگابایت

هاست بک آپ پلان سوم



20 گیگابایت فضای دیسک