هاست ویندوز در دیتا سنتر ایران با کنترل پانل (Plesk)

هاست ویندوز ایران - پلان بیستون
هاست ویندوز ایران - پلان پارسه
هاست ویندوز ایران - پلان پاسارگاد
هاست ویندوز ایران - پلان نقره ای
هاست ویندوز ایران - پلان طلایی