هاست ویندوز با کنترل پانل (Plesk)

هاست ویندوز ایران - پلان پارسه

100 MB فضای دیسک
8GB ترافیک ماهانه
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI
انتی هک

هاست ویندوز ایران - پلان پاسارگاد

500 MB فضای دیسک
20GB ترافیک ماهانه
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI
انتی هک

هاست ویندوز ایران - پلان نامحدود نقره ای

نامحدود فضای دیسک
نامحدود ترافیک
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI
انتی هک

هاست ویندوز ایران - پلان نامحدود طلایی

نامحدود فضای دیسک
نامحدود ترافیک
نامحدود میزبانی دامین
نامحدوددیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI
انتی هک
انتی تحریم
نامحدودتعداد اکانت ایمیل