هاست ویندوز خارج با کنترل پانل (Plesk)

هاست ویندوز - پلان بیستون

فضا 50 مگابایت

ترافیک 3 گیگابایت

هاست ویندوز - پلان پارسه

فضا 100 مگابایت

ترافیک 8 گیگابایت

هاست ویندوز - پلان پاسارگاد

فضا 500 مگابایت

ترافیک 20 گیگابایت

هاست ویندوز - پلان نقره ای

فضا نامحدود

ترافیک نامحدود

هاست ویندوز - پلان طلایی

فضا نامحدود

ترافیک نامحدود

دامنه نامحدود