در حال حاضر گواهینامه های امنیتی SSL  به عنوان یکی از ارکان مهم در راه اندازی وب سایت محسوب میگردد و نیاز است تا برای حفظ اسرار مشتری و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به داده های مشتریان امنیت لازم را در وب سایت خود پیاده سازی نمایید.
با توجه به اهمیت این موضوع، چندی است که شرکت های ارائه دهنده سرویس جستجو و همچنین مرورگر ها جهت ترقیب مشتریان به سمت خرید و استفاده از گواهینامه های SSL گام برداشته اند که نتیجتا امروزه در وب یک سایت بدون گواهینامه SSL از تمامی نظر ها با مشکل روبرو خواهد شد.

سرورپارس به عنوان پیشتاز در ارائه سرویس گواهینامه های امنیتی SSL و یکی از قدیمی ترین شرکت های ایران در این حیطه، جهت تسهیل روند خرید و کاهش هزینه مشتریان گرامی، از امروز برروی سرویس های حرفه ای خود گواهینامه های امنیتی را به صورت رایگان ارائه میدهد.
شایان ذکر است گواهینامه ارائه شده دقیقا مشابه گواهینامه های دیگر است و با ارزش 150 هزار تومان برای مشتریان سرویس حرفه ای رایگان عرضه میگردد که برروی تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی قابل استفاده است.

جهت مشاهده سرویس های حرفه ای از آدرس : https://pars.host/pro-plan/ استفاده نمایید.


Tuesday, May 16, 2017

« برگشت