کسب درآمد در سرورپارس

آیا به دنبال کسب درآمد از وب سایت خود هستید ؟ کافیست فقط با قراردادن یک بنر تبلیغاتی در سایت خود و ارجاع بازدید کنندگان وب سایت خود به سرورپارس از فروش سرورپارس درامد کسب کنید، بدون هیچ گونه زمان و بدون نیاز به انجام هرگونه پشتیبانی از طرف شما تا 15% از خرید بازدیدکنندگان خود درآمد کسب کنید.شما میتوانید پس از آنکه درآمدتان به 20 هزار تومان رسید درآمد خود را نقدا دریافت کنید و یا از اعتبار حساب خود جهت خرید سرویس های جدید در سرورپارس اقدام نمایید.Saturday, June 23, 2018

« برگشت