به استحضار میرساند، بر اساس مفاد و تعهدات قرارداد فی ما بین و با توجه به دستور مراجع ذی صلاح کشور ، استفاده از خدمات مرکز داده ، سرورهای اختصاصی و سرورهای مجازی جهت راه اندازی و توزیع سرویس های VPN و پراکسی ممنوع بوده و اقدام به علیه امنیت ملی تلقی خواهد شد.
لذا در صورت شناسایی موارد فوق ، مطابق با الزامات قانونی نسبت به قطع خدمات اقدام گردیده و اطلاعات سرویس گیرنده خدمات مرکز داده در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.

اخطار : مسئولیت راه اندازی اینگونه سرویس ها کاملا با خریدار بوده که به مراجع ذی صلاح ارجاع داده خواهند شدTuesday, November 19, 2019

« برگشت