ریدایرکت دامنه از http به https

 
برای هاست لینوکس از کد زیر در فایل  public_html/.htaccess استفاده نموده و بجای sitename.com ادرس سایت خود را بنویسید : 
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sitename\.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.sitename\.com [NC]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://sitename.com/$1 [R,L]

 : و یا از این کد استفاده کنید 

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://sitename.com/$1 [R,L]

در صورتیکه فایل  public_html/.htaccess  را مشاهده نکردید ابتدا طی آموزش زیر قابلیت نمایش  فایلهای مخفی را فعال کنید :
آموزش نمایش فایل های مخفی 
اگر باز این فایل را مشاهده نکردید کافیست خودتان با استفاده از گزینه new file در file manager آنرا ایجاد نمایید 

برای هاست های ویندوزی می توانید در بخش hosting setting در کنترل پنل پلسک گزینه ریدایرکت را فعال نمایید و یا از کد ریدایرکت زیر در web config استفاده نمایید:

<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="HTTP/S to HTTPS Redirect" enabled="true" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions logicalGrouping="MatchAny">
<add input="{SERVER_PORT_SECURE}" pattern="^0$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
کد بالا باید بین تگ <configuration>باشد
  • ssl, redirect, http to https, https, ریدایرکت
  • 10 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

نحوه تولید CSR

نحوه تولید CSR - Certificate signing request  - درخواست امضای گواهی‌نامه وارد آدرس...

نصب SSL در Plesk

نحوه نصب گواهینامه SSL در Plesk بعد از دریافت اطلاعات گواهینامه زمانی که قصد نصب گواهینامه را...

نصب SSL در DirectAdmin

  نحوه نصب گواهینامه SSL در DirectAdmin بعد از دریافت اطلاعات گواهینامهبعد از دریافت اطلاعات...

نحوه تنظیمات گواهینامه جهت صدور

نحوه صدور گواهینامه DV : پس از ایجاد (CSR (Certificate signing request یا درخواست امضای...

عدم نمایش قفل سبز SSL

پس از سفارش سرویس SSL و فعالسازی گواهینامه بر روی وبسایت، ادرس وبسایت شما از http به https تغییر...