مشاهده مقاله های دارای برچسب 'دی ان اس اختصاصی'

 تنظیم DNS اختصاصی در cPanel

برای تنظیم دی ان اس اختصاصی بر روی سرویس خود ، چنانچه دامنه اصلی را از ما خریداری فرموده اید،...