مشاهده مقالات برچسب خورده 'admin'

 تغییر رمز ادمین وردپرس در cpanel

در صورتیکه رمز ورود به ناحیه مدیریت وردپرس خود را فراموش کرده اید می توانید رمزتان را از طریق...