مشاهده مقالات برچسب خورده 'create zip on websitepanel'

 فشرده سازی فایل ها در Websitepanel

وارد کنترل پنل وبسایت پنل شوید و بر روی گزینه File Manager کلیک نمایید      لیست...