Viewing articles tagged 'cronjobs'

 نحوه تعریف cron job در Cpanel

cron job در سی پنل cron job از ویژگی های سیستم عامل های برپایه لینوکس می‌باشد که برای اجرای...