مشاهده مقاله های دارای برچسب 'dns اختصاصی لینوکس'

 تنظیم DNS اختصاصی در cPanel

برای تنظیم دی ان اس اختصاصی بر روی سرویس خود ، چنانچه دامنه اصلی را از ما خریداری فرموده اید،...