مشاهده مقالات برچسب خورده 'plesk email'

 ایجاد اکانت ایمیل در Plesk

برای ایجاد اکانت ایمیل در پلسک ابتدا وارد Email Addresses شوید .     سپس بر روی گزینه ی...