مشاهده مقاله های دارای برچسب 'theme'

 تغییر زبان کنترل پنل Webmin

آموزش نحوه تغییر زبان کنترل پنل webmin : از قسمت webmin و بخش Change Language and Theme مطابق...