مشاهده مقاله های دارای برچسب 'ایجاد زیر دامنه'

 ایجاد سابدامین در cPanel

برای ساختن ساب دامین در هاست می‌بایست ابتدا از طریق یکی از آدرس های زیر به کنترل پنل cPanel خود...