مشاهده مقاله های دارای برچسب 'ایجاد کاربر پایگاه داده پلسک'

 ایجاد پایگاه داده و کاربر پایگاه داده

وارد کنترل پنل پلسک شوید و طبق عکس زیر روی Databases کلیک کنید در صفحه جدید روی گزینه Add...