مشاهده مقاله های دارای برچسب 'تنظیم Default Document'

 تنظیم Default Documents

اگر سایت خود را در هاست آپلود کرده اید و فایل ایندکس شما در پوشه httpdocs قرار دارد اما سایت...