مشاهده مقاله های دارای برچسب 'تنظیم mx رکورد'

 اتصال ایمیل به هاست و سرور دیگر در cPanel

بصورت کلی زمانی که سرویس هاست از سرورپارس خریداری می شود به همراه آن سرویس ایمیل نیز ارائه می شود...