مشاهده مقاله های دارای برچسب 'تنظیم mx رکورد'

 اتصال ایمیل به هاست و سرور دیگر

به صورت کلی زمانی که سرویس هاست از سمت سرورپارس خریداری می شود به همراه آن سرویس ایمیل بر روی...