مشاهده مقاله های دارای برچسب 'جلوگیری از دریافت spam'

 جلوگیری از دریافت Spam با SpamAssassin

Apache SpamAssassin فیلتر هوشمندی می‌باشد که ایمیلهای اسپم را تشخیص می‌دهد. به صورت پیشفرض این...