مشاهده مقاله های دارای برچسب 'ساب دامین پلسک'

 ایجاد سابدامین در plesk

برای ساختن سابدامین در پلسک میبایست ابتدا به پلسک لاگین کنید. مانند تصویر روی گزینه add...