مشاهده مقاله های دارای برچسب 'ساختن ایمیل در Plesk'

 ایجاد اکانت ایمیل در Plesk

برای ایجاد اکانت ایمیل در پلسک ابتدا وارد Email Addresses شوید .     سپس بر روی گزینه ی...