مشاهده مقاله های دارای برچسب 'ساخت ایمیل در پلسک'

 ایجاد اکانت ایمیل در Plesk

برای ایجاد اکانت ایمیل در پلسک ابتدا وارد Email Addresses شوید .     سپس بر روی گزینه ی...