مشاهده مقاله های دارای برچسب 'فایلهای مخفی'

 نمایش فایلهای مخفی در File Manager

نام برخی فایل ها و پوشه ها در سی پنل با . شروع میشوند (نظیر فایل .htaccess یا پوشه .Trash ) این...