مشاهده مقاله های دارای برچسب 'فروارد کردن ایمیل در پلسک'

 ایجاد ایمیل Forwarder در Plesk

در قسمت Email Addresses می توانید بر روی ایمیل مورد نظر خود برای ایجاد تغییرات و تنظیمات کلیک...