مشاهده مقاله های دارای برچسب 'کنسول'

 اتصال به سرور های مجازی از طریق VNC/Console

چنانچه سرور لینوکسی داشته باشید و دسترسی به ssh آن نداشته باشید می توانید از طریق گزینه‌ی Serial...