مشاهده مقاله های دارای برچسب 'Create FTP Account'

 ایجاد FTP Account در cPanel

برای ایجاد FTP Account در کنترل پنل cPanel از آدرس زیر وارد کنترل پنل شوید :...