مشاهده مقاله های دارای برچسب 'Directory Indexes'

 آموزش فعالسازی Directory Indexes در سی پنل

برای اینکه بازدیدکنندگان بتوانند یک پوشه از هاست را بصورت محتوا و نام فایل در مرورگر مشاهده...