مشاهده مقاله های دارای برچسب 'Dot net change version'

 تغییر نسخه .Net Framework

تغییر نسخه dot Net Framework ابتدا وارد کنترل پنل پلسک خود شوید بر روی گزینه Virtual Directories...