مشاهده مقاله های دارای برچسب 'Joomla Installation'

 آموزش نصب جوملا در cPanel

گام اول : دانلود جوملا برای دانلود کردن جوملا وارد وب سایت جوملا میشویم و نسبت به دالنلود آن...