مشاهده مقاله های دارای برچسب 'Recursion'

 غیرفعال سازی Recursive DNS

در سرورهای ویندوزی Recursive DNS به صورت پیشفرض فعال است. فعال بودن Recursive DNS به سرور DNS شما...