مشاهده مقاله های دارای برچسب 'change primary domain'

 تغییر دامنه اصلی سرویس

به نکات زیر پیش از تغییر دامنه اصلی هاست توجه داشته باشید: - ابتدا dns های هاست را روی دامنه...