مشاهده مقاله های دارای برچسب 'connection string in plesk'

 ایجاد connection string در plesk

به صورت کلی connection string یک سری رشته کد میباشد که برای اتصال به دیتابیس می‌باشد.برای اینکه...