مشاهده مقاله های دارای برچسب 'forward ایمیل در Plesk'

 ایجاد ایمیل Forwarder در Plesk

در قسمت Email Addresses می توانید بر روی ایمیل مورد نظر خود برای ایجاد تغییرات و تنظیمات کلیک...