مشاهده مقاله های دارای برچسب 'heidisql'

 اتصال ریموت به mssql از طریق heidisql

  HeidiSQL  نرم افزاری برای مدیریت پایگاه داده ه است که توسط این نرم افزار شما می توانید دیتابیس...