مشاهده مقاله های دارای برچسب 'http to https'

 ریدایرکت دامنه از http به https

  برای هاست لینوکس از کد زیر در فایل  public_html/.htaccess استفاده نموده و بجای sitename.com...