مشاهده مقاله های دارای برچسب 'mx رکورد'

 اتصال ایمیل به هاست و سرور دیگر در cPanel

به صورت کلی زمانی که سرویس هاست از سمت سرورپارس خریداری می شود به همراه آن سرویس ایمیل بر روی...