مشاهده مقاله های دارای برچسب 'plesk ssl'

 نصب SSL در Plesk

لازمه نصب گواهینامه در ابتدا تولید CSR و پیکربندی گواهینامه است. سپس میتوانید با در اختیار داشتن...