مشاهده مقاله های دارای برچسب 'solid'

 Scheduled Task نحوه اضافه کردن

  برای اجرای یک تسک به صورت دوره ای می تونید از بخش Scheduled Task در solidcp  اقدام کنید پ...