مشاهده مقاله های دارای برچسب 'system.web'

 فعالسازی custom error در پلسک

به صورت پیش فرض در صورت بروز خطا،‌ IIS متن خطا را از دید مشاهده کنندگان وب سایت مخفی می سازد....