هاست وردپرس

هاست وردپرس نامحدود پلان WP1

------------------------------------------
مجهز به هارد پرسرعت NVMe
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 1 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 98.000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 112.000 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 124.000 تومان خرید ماهانه
هاست وردپرس نامحدود پلان WP2

------------------------------------------
مجهز به هارد پرسرعت NVMe
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 3 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 138.000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 151.000 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 168.000 تومان خرید ماهانه
هاست وردپرس نامحدود پلان WP3

------------------------------------------
مجهز به هارد پرسرعت NVMe
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 5 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 189000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 203500 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 226000 تومان خرید ماهانه