هاست ویندوز با کنترل پانل (Plesk)

هاست ویندوز - بیستون 0 موجود است
هاست ویندوز - پارسه 0 موجود است

500MB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
بکاپ هفتگی

هاست ویندوز - پاسارگاد 0 موجود است

1GB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
بکاپ هفتگی
SNI

هاست ویندوز - نقره ای 0 موجود است

نامحدود فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
بکاپ هفتگی
SNI

هاست ویندوز - طلایی 0 موجود است

نامحدود فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود میزبانی دامین
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
بکاپ هفتگی
SNI