هاست ویندوز با کنترل پانل (Plesk)

هاست ویندوز - بیستون
هاست ویندوز - پارسه

500MB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی

هاست ویندوز - پاسارگاد

1GB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI

هاست ویندوز - نقره ای

نامحدود فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI

هاست ویندوز - طلایی

نامحدود فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود میزبانی دامین
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI