هاست ویندوز با کنترل پانل (Plesk)

هاست ویندوز - بیستون
Starting from
99,000 تومان
Ročně
Objednat
هاست ویندوز - پارسه

500MB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی

Starting from
155,000 تومان
Ročně
Objednat
هاست ویندوز - پاسارگاد

1GB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI

Starting from
295,000 تومان
Ročně
Objednat
هاست ویندوز - نقره ای

نامحدود فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI

Starting from
495,000 تومان
Ročně
Objednat
هاست ویندوز - طلایی

نامحدود فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود میزبانی دامین
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل Plesk
هارد SSD
SSLرایگان
دامین IR رایگان
بکاپ هفتگی
SNI

Starting from
630,000 تومان
Ročně
Objednat