ارسال تیکت جدید
اجازه افزودن فایل: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .bmp, .zip, .rar, .txt, 7zip, doc, docx

نام شرکت , مدت فعالیت(مثلا از فروردین 91 تا اردیبهشت 93), میزان حقوق دریافتی

لغو