ارسال تیکت جدید

امکان ارائه سرویس نمایندگی رسمی فقط به شرکت های ثبت شده یا فروشگاه های دارای جواز کسب میباشد

نام شهر مورد نظر جهت فعالیت را نام ببرید

حدود تعداد فروش مد نظر ماست

لطفا یک کپی از مدرک ثبتی شرکت یا فروشگاه خود را به پیوست ارسال نمایید.

اجازه افزودن فایل: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .bmp, .zip, .rar, .txt, 7zip, doc, docx

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

لغو