در صورت تمایل به همکاری با سرورپارس می توانید رزومه خود را به بخش استخدام و منابع انسانی جهت پیگیری ارسال نمایید
Allowed File Extensions: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .bmp, .zip, .rar, .txt, 7zip, doc, docx

امکان ارائه سرویس نمایندگی رسمی فقط به شرکت های ثبت شده یا فروشگاه های دارای جواز کسب میباشد

نام شهر مورد نظر جهت فعالیت را نام ببرید

حدود تعداد فروش مد نظر ماست

لطفا یک کپی از مدرک ثبتی شرکت یا فروشگاه خود را به پیوست ارسال نمایید.

Please enter the characters you see in the image below into the text box provided. This is required to prevent automated submissions.

Cancel